logo konferencji PSTIS

Agnieszka Rosa

dr
Jest pedagogiem, ortoptystą, terapeutą zajęciowym, terapeutą integracji sensorycznej. Założycielka Orticus Centrum Terapii Widzenia i Rozwoju. Zajmuje się leczeniem zeza, niedowidzenia, terapią widzenia dzieci z trudnościami w uczeniu się, to z myślą o tych dzieciach powstał program diagnostyczno- terapeutyczny Sensomotoryczna terapia widzenia© Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz dziećmi zarówno w normie jak i z różnym stopniem niepełnosprawności, najważniejsze doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Warszawie. Doświadczenie ortoptyczne zdobywała między innymi w Strabismologie, Kinder- und Neuroophthalmologie Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium. Autorka i inicjatorka programu profilaktycznego “Dobry wzrok to dobry start”, dzięki któremu zostały zebrane informacje o skali zaburzeń wzrokowych u dzieci i ich korelacji z trudnościami szkolnymi.

Doktor będzie prowadziła wykład pt. „Diagnoza funkcji wzrokowych u dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego” o 14:40 podczas Konferencji 2022.

Patronat honorowy

Herb Miasta Stołecznego Warszawa
APS logo


Patronat Honorowy Dyrektora Instytutu Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka

Partnerzy


slajd