logo konferencji PSTIS

Zbigniew Przyrowski

Zbigniew Przyrowski

mgr psychologii klinicznej

  • terapeuta integracji sensorycznej
  • nauczyciel integracji sensorycznej, instruktor senior

Współorganizator pierwszych kursów integracji sensorycznej w Polsce. Prekursor tej metody w Polsce. Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Prezes pierwszych trzech kadencji PSTIS. Założyciel i wieloletni redaktor naczelny kwartalnika Integracja Sensoryczna. Wieloletni terapeuta pracujący z niemowlętami i małymi dziećmi, z dziećmi z mózgowym porażeniem, dziećmi z dysleksją, dziećmi z autyzmem i oczywiście z zaburzeniami integracji sensorycznej. Założyciel pierwszego gabinetu terapii integracji sensorycznej w Polsce. Współautor pierwszych programów szkolenia na terapeutę integracji sensorycznej w Polsce. Autor kilkudziesięciu artykułów i innych publikacji na temat integracji sensorycznej między innymi:

  1. 1998  „Dysfunkcje w zakresie integracji sensorycznej i deficyty fragmentaryczne w zespole mózgowego porażenia dziecięcego” rozdział książki pod red. Dr Ewy Mazanek pod tytułem Dziecko Niepełnosprawne Ruchowo tom 3. WSiP Warszawa.
  2. 2001  „Podstawy diagnozy i terapii integracji sensorycznej „ rozdział w podręczniku dla studentów kierunku fizjoterapii, magistrów rehabilitacji oraz lekarzy pediatrów pod redakcją prof. Cz. Szmigla dziekana na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Tytuł podręcznika: „Podstawy Diagnostyki i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnej”. Kraków.
  3. 2002 „Terapia integracji sensorycznej” w „Metody wspomagające rozwój mowy w różnych jego opóźnieniach” pod red. Prof. M. Przybysz-Piwkowa
  4. 2012  „Integracja sensoryczna. Wprowadzenie do teorii, diagnozy i terapii. Książka zawierająca kompendium wiedzy o integracji sensorycznej dla przyszłych terapeutów integracji sensorycznej.” Empis. Warszawa
  5. 2016  „Trenuj mózg poprzez ruch”. Książka z zestawem wielu ćwiczeń integracji sensorycznej kierowana głównie do terapeutów integracji sensorycznej. Empis. Warszawa

Uczestnik i prelegent na wielu konferencjach naukowych. Twórca kilku narzędzi do diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej między innymi pierwszego w Polsce Kwestionariusza Rozwoju Sensorycznego Dziecka. Dyrektor Centrum Procesów Sensorycznych – Sensum Mobile w Warszawie w którym prowadzi diagnozę zaburzeń integracji sensorycznej oraz oparte o autorskie programy szkolenia z zakresu terapii ręki, spektrum autyzmu i SI, ADHD i SI.


Patronat honorowy

Patroni medialni

Studio psychologiczne - logo
Impuls do rozwoju - logo
logo Oditis

slajd